Ocena zgodności maszyn z Dyrektywą Maszynową i Narzędziową jest istotna

Coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się nad automatyzacją swoich zakładów. Dzięki temu można zwiększyć wydajność i stać się bardziej konkurencyjnym na rynku. Dodatkowo automatyzacja poprawia bezpieczeństwo. W efekcie zastosowania odpowiednich rozwiązań jest mniej wypadków. Jednocześnie trzeba pamiętać o obowiązku zadbania o bezpieczeństwo osób, które obsługują konkretne maszyny. W tym aspekcie bardzo ważna jest ocena zgodności maszyn z Dyrektywą Maszynową i Narzędziową. Poniżej możesz dowiedzieć się więcej na temat tego zagadnienia.

Obecnie coraz częściej zakłady produkcyjne są minimum w pewnym stopniu zautomatyzowane. Pracodawcy muszą zagwarantować swoim pracownikom, że wszystkie maszyny (do przeprowadzania rozmaitych zadań) są bezpieczne i nie będą stwarzać żadnego zagrożenia. Aby mieć pewność, że sprzęt pracujący na terenie danego zakładu spełnia te warunki, okresowo powinna być przeprowadzana ocena zgodności maszyn z Dyrektywą Maszynową i Narzędziową.

Dlaczego to istotne? Jest to ważne m.in. z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Dzięki temu można ograniczyć odpowiedzialność prawną (z tytułu zaistnienia wypadku) i zredukować straty finansowe (chodzi np. o odszkodowania dla pracowników). Ważna jest również ochrona wizerunku marki przedsiębiorstwa i poprawa efektywności pracy. Sporo cennych faktów na temat tego zagadnienia zostało poruszonych w artykule znajdującym się na stronie https://racontrols.pl/bazawiedzy/ocena-zgodnosci-maszyn-z-dyrektywa-maszynowa-i-narzedziowa-dlaczego-jest-to-tak-wazne/.

Aby opracować ocenę zgodności maszyn z powyższymi dyrektywami, trzeba wskazać linie produkcyjne, które mają podlegać weryfikacji oraz określić, w jakim stanie są poszczególne maszyny, a także ich zabezpieczenia. Właściciele firm nie powinni tego robić samodzielnie. Warto, aby tego typu audyt został przeprowadzony przez ekspertów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i wiedzą, jak zrealizować to zadanie od A do Z.

Na podstawie audytu można przede wszystkim określić zagrożenia i oszacować związane z nimi ryzyko. Jeśli zostanie ono uznane za nieakceptowalne, to eksperci tworzą koncepcję zabezpieczania maszyn i stanowisk pracy na skutek zastosowania technicznych środków ochronnych (chodzi np. o kurtyny, osłony itd.). Aktualne wyposażenie ochronne też powinno być testowane.

Jakie są zaś najczęstsze czynniki ryzyka? Zagrożenia związane z bezpieczeństwem użytkowania maszyn zazwyczaj wynikają z rozmaitych rozbieżności na linii dostawca maszyny – zakład produkcyjny. Chodzi tutaj m.in. o błędy i niedopatrzenia w trakcie montowania linii produkcyjnej, zdemontowanie zabezpieczeń (w maszynach używanych wcześniej w innym zakładzie), brak wymiany zużytych technicznych środków ochronnych, oferowanie technicznych środków ochronnych w postaci wyposażenia opcjonalnego (co nie zostało odpowiednio zaznaczone w specyfikacji zamówienia) itd.

Chcesz, by praca w Twojej firmie była wydajna i bezpieczna? Warto zatem skonsultować się z przedstawicielami katowickiej firmy RAControls, którzy przeprowadzają szczegółowe audyty bezpieczeństwa maszynowego w ramach usługi SMA (z ang. Safety Machine Assessment). Eksperci oceniają zgodność parku maszynowego z Dyrektywą Maszynową oraz Narzędziową, co wpływa nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa w danym zakładzie, ale także zmniejsza ryzyko przestojów (spowodowanych właśnie wypadkami).

Co jest dokładnie oferowane w ramach tej usługi? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, to warto skontaktować się z przedstawicielami RAControls!

Related posts