Co powinniśmy wiedzieć o rozdzielnicach licznikowych?

Rozdzielnice licznikowe to podzielić można na wiele rodzajów: wewnętrzne, zewnętrzne, podtynkowe, natynkowe, wolnostojące, szafowe. Każda z nich charakteryzuje się przedewszytkim innym umiejscowieniem, oraz inną klasą ochronności IP. Wśród rozdzielnic licznikowych, które służyć będą jako liczniki zużycia energii elektrycznej znaleźć możemy spotkać się głównie z rozdzielnicami zewnętrznymi o klasie ochronności IP54 umiejscowionymi na graniach działki, inaczej sytuacja ma się gdy rozdzielnica licznikowa umieszczona jest w bloku, wtedy takie rozdzielnice należy umieszczać na zewnątrz lokalu mieszkalnego, a ze względu na dość często ograniczone miejsce w instalacjach podtynkowych. Zadaniem rozdzielnicy podtynkowej jest by aparaty tam umieszczone realizowały tam bez błędów wcześniej powierzoną im funkcję bez zakłóceń, oraz nie były narażone na akty wandalizmu. Więc poza podstawową ochroną przed dostępem ciał drobnych takich jak kurz, oraz dostania się wilgoci muszą posiadać pewien stopień wandalo-odporności, oznaczanego stopniem IK.

Liczniki tak zwanego zużycia energii elektrycznej wyrażanej w watach w ostatnich latach przechodzą modernizację i zamiast wielk-gabarytowych urządzeń analogowych zajmuję je o wiele mniejsze aparaty cyfrowe, które już bardzo często posiadają możliwość komunikowania się z siecią za pomocą sieci gsm. Tym sposobem ułatwiając rozliczanie klientów w szybszy sposób. rozdzielnice licznikowe, projektowane są też w taki sposób aby umożliwić kontrolę nad zużywaną energią samym użytkownikom jednak bez dostępu do całej aparatury. Głównie robi się to poprzez zamontowanie przeźroczystej szybki, która umożliwia zarejestrowanie wyświetleń z elektronicznego licznika, a nawet bardzo często podświetlenie panelu z wyświetlanym pomiarem kWh, Poza pomiarami zużywanych kWh bardzo często interesują zakłady przemysłowe też zużywana tak zwana energia bierna. Kontrola nad jej przesyłaniem do sieci jest ściśle regulowana i wynika z potrzeby dbania o jakość energii elektrycznej, przez to bardzo ważne jest by aparatura pomiarowa była umieszczona w jednym miejscu, tak by możliwe było kontrolowanie zużywanie energii czynnej oraz biernej z jednego miejsca.

Zobacz również: http://www.elbig.com.pl/pages/rozdzielnice-elektryczne.php

Related posts

Leave a Comment